เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 12/2562)

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4