เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 6/2562

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 6/2562) ของกองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4