เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

123

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4