เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

sab

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 21