เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4/2562)

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 4/2562) ของสำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon