เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3/2562) ของกองสาธารณสุขและกองช่าง

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon