เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2/2562) สำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2/2562) ของสำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon