เทศบาลตำบลธัญบุรี ขาดทอดตลาดครุภํฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

kulupan

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 444 รายการ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon