เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณครั้งที่ 15/2561

money61

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 15/2561) ของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองวิชาการและแผนงาน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon