เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 14/2561

money61

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon