โอนงบประมาณครั้งที่ 13/2561

money61

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  (ครั้งที่ 13/2561) ของกองวิชาการและแผนงาน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon