เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4/2561)

money61

•เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon