เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3/2561)

money61

เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองสวัสดิการสังคม ดังรายระเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยนี้  pdf-icon