เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 17/2560)

money60-1

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่17/2560) ของกองช่าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon