เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 16/2560)

money60-1

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน และกองช่าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon