เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 15/2560)

money60-1

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองช่าง และสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon