เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 14/2560)

money60-1

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองวิชาการและแผนงาน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon