เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 12/2560)

money60-1

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon