เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 11/2560)

money60-1
เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon