เทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 9/2560)

money60-1

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 9/2560) ของกองสวัสดิการสังคม ดังรายระเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon