เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ครั้งที่ 7/2560)

money60-1

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ครั้งที่ 7/2560) ของกองวิชการและแผนงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบมาด้วยนี้ pdf-icon