คณะผู้บริหาร

1366


นายกฤษฎา  หลีนวรัตน์
 

นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี


 

 

 

yupayaow  leenavarat

 

somchai katanjarern

นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์
 

รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

นายสมชาย ค้าทันเจริญ
 

รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

 

 

 

 

 prayoot


jarun pumpowng


นายปยุต มิตรานนท์
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

นายจรัญ พุ่มพวง
 

เลขานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี