หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    http://administration.pathumthanipoc.com
เทศบาลเมืองปทุมธานี    http://municipality.pathumthanipoc.com
เทศบาลเมืองท่าโขลง  http://thaklong.pathumthanipoc.com
เมืองคลองหลวง http://municipalitykhlongluang.pathumthanipoc.com
เทศบาลเมืองคูคต     http://kukot.pathumthanipoc.com
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว        http://lamsamkaeo.pathumthanipoc.com
เทศบาลเมืองรังสิต   http://rangsit.pathumthanipoc.com
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์       http://sananrak.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลบางกะดี  http://tumbolbangkadi.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลบางหลวง       http://bangluang.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลบางคูวัด     http://bangkuwat.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลหลักหก    http://lakhok.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลลำไทร   http://municipalitylamsai.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลลำลูกกา     http://municipalitylamlukka.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลระแหง            http://rahaeng.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลหนองเสือ        http://municipalitynongsuea.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลบางเตย    http://bangtoei.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลธัญบุรี         http://municipalitythanyaburi.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลบึงยี่โถ     http://bungyeetho.pathumthanipoc.com
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม     http://klongphraudom.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน http://banpoon.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ   http://bangdeur.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลขะแยง   http://bangkhayaeng.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด http://bangphut.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง  http://bangluang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่      http://subdistrictbaanmai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง   http://banklang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  http://banchang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแซง  http://bankrachaeng.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย http://suanphrikthai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง http://krachang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก http://saosamkhok.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ http://taykoa.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ http://chiangrakyai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย http://chiangraknoi.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม  http://banpathum.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ  http://bangphonuea.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  http://khlongkhwai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว   http://banngio.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ http://bangkrabue.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง http://rahang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง http://kubangluang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ http://namai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง http://khukwang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน http://borngern.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว http://latlumkaeo.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม  http://khlongsam.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ http://khlongsi.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า http://khlongha.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก http://khlonghok.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด http://khlongchet.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  http://latsawai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย  http://buengkhamphroi.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง http://buengthonglang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห http://buengkhohai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา http://saolamlukka.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม http://phuetudom.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร   http://lamsai.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน  http://buengbon.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง http://nongsamwang.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา http://buengba.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลชำอ้อ  http://buengchamo.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลกาสาม http://buengkasam.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์   http://noppharat.pathumthanipoc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ   http://salakhru.pathumthanipoc.com