สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล

สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัยยิการาม

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะคลองเจ็ด

3. โรงเรียนอนุบาลธราดลบุรี

4. โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์

5. โรงเรียนวัดนาบุญ

6. โรงเรียวัดอัยยิการาม

7. โรงเรียนธัญวิทยา

8. โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์

9. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

10. โรงเรียนธัญรัตน์

11. โรงเรียนเซนต์ตวงพร

12. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

13. มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย