hilight
สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ กระผม นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ขอให้พี่น้องชาวธัญบุรีที่รักทุกท่าน มีความสุขมากๆ อย่าเจ็บ อย่าจน สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา ร่ำรวยๆ ครับ

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี